Konzolne dizalice

OSNOVNI PODACI

Konzolne dizalice pružaju najsavremenije tehničko rješenje za manipulaciju tereta na pojedinim radnim mjestima. Projektovane su i izradjene u skladu sa EN normama.

Dizalična konstrukcija je izvedena u kombinaciji zavarivanja i vijčane veze, čime je omogućena brza rastavljivost svih konstrukcionih sklopova.

Viseća mačka sa elektromotornim vitlom isporučuje se sa jednom ili dvije brzine dizanja. Pogon mačke je ručni ili električni. Okretanje ruke je 360 stepeni a moguće je izvršiti ograničenje.

Svi pogoni, po želji naručioca, mogu da budu ručni, električni ili kombinovani. Elektro-oprema je u zaštiti IP-44. Komanda dizalicom ostvaruje se pomoću tastature sa zemlje ili radio komande (daljinska komanda). Radni napon iznosi 3x380 V, 50 Hz.

Na zahtjev, obavljamo ugradnju konzolnih dizalica na betonske i čelične stubove ili na zidove.

Prilikom isporuke, uz dizalicu se dostavlja atestna i tehnička dokumentacija prema važećim propisima.

  • Stubne konzolne dizalice FK-R, E

downloadKatalog industrijskih dizalica u .pdf formatu