U saradnji sa njemackom firmom „Teka“,
Fering je proizvodjač betonara, pumpi za beton kao i miksera za transport betona.

Betonare i pumpe za beton

Sastav betonare:

1. silosi za cement
2. mješaci betona:
- turbine mješac
- dvoosovinski mješac
- planetarni mješac
3. skladištenje frakcije:
- sa zvijezdom
- sa rednim silosima
- sa džepnim silosima
4. uredaji za dodavanje aditiva

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIP BETONARE:
TRANSMIX THZ 500 TRANSMIX THZ 750 TRANSMIX THZ 1125
Maksimalni kapacitet betonare: 24 m³ / h 30 m³ / h 40 m³ / h
Broj boksova za agregat: 4 4 4
Broj silosa za cement: 2 2 2
Kapacitet mješača: 500 l 750 l 1125 l
Vaga za frakciju: 0 - 1000 kg 0 - 1500 kg 0 - 2000 kg
Vaga za cement: 0 - 250 kg 0 - 250 kg 0 - 400 kg
Vaga za vodu: 0-100 l 0-200 l 0-250 l
Učinak doziranja cementa - šneke: 18 m³ / h 18 m³ / h 32 m³ / h
Brzina skip podizača: 0,40 m/sec 0,40 m/sec 0,40 m/sec
Kapacitet kompresora: 135 l/min 135 l/min 235 l/min
Kapacitet posude kompresora: 90 l 90 l 90 l
Snaga motora mješača: 15 kW 22 kW 30 kW
Snaga motora skip podizača: 5,5 kW 7,5 kW 11 kW
Snaga motora za jednu cement šneku: 5,5 kW 5,5 kW 9 kW
Snaga motora kompresora: 1,1 kW 1,1 kW 5,5 kW
Tip skrepera: TS 12/13 TS 12/13 TS 25/16
Dužina ruke skrepera: 13 m 13 m 16 m
Kapacitet korpe skrepera: 300 l 300 l 550 l
Teoretski kapacitet skrepera: 44 m³/h app 44 m³/h app 75 m³/h app
INSTALISANA SNAGA:      

Bazna betonara

( bez skrepera i cement šneka):

22 kW 31 kW 42 kW
Skreper: 11 kW 11 kW 19 kW

TIP BETONARE: TRANSMIX THZ 1875 TRANSMIX THZ 2250 TRANSMIX THZ 3000
Maksimalni kapacitet betonare: 55 m³ / h 65 m³ / h 80 m³ / h
Broj boksova za agregat: 5-6 5-6 5-6
Broj silosa za cement: 2-4 2-4 2-4
Kapacitet mješača: 1875 l 2250 l 3000 l
Vaga za frakciju: 0 - 3000 kg 0 - 4000 kg 0 - 5000 kg
Vaga za cement: 0 - 600 kg 0 - 800 kg 0 - 1000 kg
Vaga za vodu: 0-300 kg 0-400 kg 0-500 kg
Učinak doziranja cementa - šneke: 32 m / h 52 m / h 52 m / h
Brzina skip podizača: 0,40/0,80 m/sec 0,40/0,80 m/sec 0,40/0,80 m/sec
Kapacitet kompresora: 515 l/min 730 l/min 730 l/min
Kapacitet posude kompresora: 350 l 500 l 500 l
Snaga motora mješača: 45 kW 55 kW 75 kW
Snaga motora kip podizača: 18/18 kW 22/20 kW 30/28 kW
Snaga motora za jednu cement šneku: 9 kW 11 kW 11 kW
Snaga motora kompresora: 4 kW 6,3 kW 6,3 kW
Tip skrepera: THS 40/22 THS 40/22 THS 60/22
Dužina ruke skrepera: 22 m 22 m 22 m
Kapacitet korpe skrepera: 850 l 850 l 1300 l
Teoretski kapacitet skrepera: 85 m³/h app 85 m³/h app 120 m³/h app
INSTALISANA SNAGA:      
Bazna betonara ( bez skrepera i cement šneka): 65 kW 80 kW 109 kW
Skreper: 45 kW 45 kW 58 kW

Ove tehničke karakteristike su srednje vrijednosti i odnose se na prosječan kvalitet betona: agregat okrugli od 0-32 mm, vrijeme miješanja 30 sec, pri potpuno automatskom upravljanju. Radni napon: 400V, 50Hz. Upravljacki napon: 220V, 50Hz. Druge vrste napona i frekvencije na zahtjev.

  • Betonara
  • Betonara
  • Betonara
  • Betonara
  • Betonara

Mješalice za beton

OSNOVNI PODACI
Kao rezultat dugotrajnih studija i provjera na hiljadama komada, izrađena je mješalica maksimalno efikasna po učinku - kvalitetu izmješanog betona, prilagodljiva za sve vrste pogona.

  • Mjesalica za beton
POGONSKI UREĐAJ

KAPACITET

300

KAPACITET

180

Monofazni motor 300 MF 180 MF
Trofazni motor 300 TF 180 TF
Benzinski (dizel) motor 300 BM 180 BM


Oprema za prefabrikaciju betona

Vibrokip stolovi:

  • Vibrokip stol

Kalupi za izradu betonskih elemenata:

  • Kalupi za izradu betonskih elemenata

Prateća oprema za prefabrikaciju:

  • Kofa
  • Mjesalica za beton